تاریخ روانسر

عکسها، اسناد، منابع مکتوب و شفاهی

عکس هوایی روانسر در حدود 50 سال پیش


عکس هوایی روانسر در حدود 50 سال پیش. همانطور که می بینید در آن زمان گرمه خانی از روانسر جدا بوده و روانسر ده کوچکی پای کوه یله ور بوده است. حد فاصل این دو روستا را باغ های بزرگی پوشانده و در غرب روانسر جایی که در حال حاضر سه راه شهرک است چند خانه دیده می شود.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط شاهو روانسری  |